0   /   100
Tip anunț: Cumpărări directe

Achiziție servicii închiriere scenă, sonorizare și lumini

Achiziție servicii închiriere
scenă, sonorizare și lumini

necesare derularii proiectului „Concerte educative pentru copii si tineri”  de catre Fundatia Culturala Euroart în cadrul apelului Creșterea accesului la cultură în zonele defavorizate din punct de vedere cultural, lansat în cadrul Componentei C11.Turism și cultură, Investiția I5 - 1, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR)

Tip Contract
Furnizare
Cod CPV
92312000-1 - Servicii artistice (Rev.2) - închiriere scenă spectacol
Descrierea contractului
Achiziția de servicii închiriere scenă, sonorizare și lumini necesare derulării proiectului cultural „Concerte educative pentru copii și tineri”
Valoarea estimata fără TVA
9775 lei
Condiții contract
Serviciile se vor presta în data de 01 iulie 2023, la Castelul Teleki, în localitatea Coltau, jud. Maramureș. Condiții de plată: OP în termen de 45 de zile de la recepția acestora. Recepția serviciilor se va face în prezența reprezentanților ambelor părți.
Criterii adjudecare
Prețul cu raportul calitate – preț cel mai bun.
Termen limită primire oferte
15.05.2023
iNFORMAȚII SUPLIMENTARE
Ofertele se pot transmite pe adresa de email: corlan_m@yahoo.com, iar detalii suplimentare pot fi obtinute la telefon 0740195859
Acest anunț publicitar nu reprezintă o obligație de cumpărare din partea autorității contractante.